Horses, Theater, Nature

 

Equine Guidance

Equine Guidance is een bijzondere methodiek waarbij paarden worden ingezet. Hierbij geeft het paard waardevolle en heel directe feed-back, zonder enige vorm van oordeel over wat het bij de cliënt ervaart. Het is een ervaringsgerichte benadering waarbij de coach en het paard samenwerken om de cliënt te stimuleren zijn of haar eigen antwoorden en oplossingen te vinden. De ervaring en de beleving, met alle zintuigen, van de cliënt staan centraal.

Kudde

Paarden zijn per definitie ervaringsgericht. Hun sterke zintuigen zijn in staat om op grote afstand hun omgeving te voelen. Van nature zijn het vluchtdieren die in een kudde leven. Ze zijn dus steeds alert op wat er om hen heen gebeurt en wie zich daarin begeeft. Zo signaleren ze niet alleen wanneer er een roofdier in de buurt is, ze kunnen ook nog waarnemen of dat roofdier op jacht is of net gegeten heeft. Aan de hand van deze ervaring bepalen zij hun gedrag: vluchten of door grazen.

In de kudde is het belangrijk dat elk paard is staat is om meteen te vluchten als dat nodig is. Daarbij hebben zij een leider (meestal een merrie) en een hengst die de meeste kracht heeft om hen te verdedigen. De leider is bepalend voor het gedrag van de kudde. Zij weet ook precies hoe de kudde ervoor staat en wat er nodig is. Als een van de paarden ziek is dan zullen de anderen proberen het te helpen als dat kan. Door het te beschermen en de spanning van de ziekte proberen weg te nemen en af te voeren door gapen, rollen en ontlasten.

Vertrouwen

Doordat paarden via het gevoel contact maken is de impact vele malen groter dan bij cognitieve therapieën. Vaak wordt het als helend en zeer bijzonder ervaren dat paarden zo snel kunnen aangeven waar het probleem zit. Dit kunnen ze door precies aan te geven waar de spanning zit. Hun onvoorwaardelijkheid daarin, maar ook hun toewijding en overgave aan de sessie, geeft cliënten de veiligheid en het vertrouwen die ze nodig hebben om trauma’s onder ogen te komen. Stap voor stap.

 

Voelen

In de Euine Guidance is het dit gedrag wat helpt om de cliënt gewaar te laten worden van zijn of haar eigen gedrag. Als de coach met de cliënt toetreedt tot de kudde zullen de paarden direct scannen wie de cliënt is en hoe ‘veilig’ deze is voor de kudde (kan iemand meevluchten als dat nodig is).  De paarden zullen meteen spanningen gewaarworden of die nou verborgen worden of niet. Hun taal is puur fysiek, ofwel non-verbaal en goudeerlijk. Ze hebben geen oordeel over het hoe en waarom van iemands gedrag. Ze reageren op mensen precies zoals op andere paarden. En dat is wat de coach geleerd heeft, om dat te vertalen zodat we hun gedrag begrijpen.  Het is en blijft echter de (lichaams-) taal van het paard en wordt geen mensentaal. Belangrijk is om na wat het paard laat zien aan spanningsgebieden, als mens verder te kijken en de vertaalslag naar de eigen ervaringswereld te maken.

Het paard komt binnen via de weg van het voelen. Dat is puur en direct. Een cliënt kan middels het denken net doen of bepaalde dingen niet gevoeld worden, vooral als dit te maken heeft met traumatische ervaringen. Een paard voelt dit meteen en zal er alles aan doen om de verbinding tussen het denken en voelen te herstellen. Want pas als iemand authentiek is, is het veilig voor de kudde. Dan weet het paard of die persoon geen belemmering is voor de kudde als er gevaar dreigt. Net als een ander paard ziek is, zullen ze ook de cliënt helpen om ‘gezond’ te worden. Ze nemen spanning over en ontladen die door gapen of te ontlasten. Ze tonen middels hun lichaamstaal wat ze bij de cliënt ervaren. Als hoofd en hart weer samen vallen, laten ze dit op een positieve manier merken, wat veel cliënten diep raakt en wezenlijk iets kan veranderen.

Onze paarden 

Het is belangrijk dat paarden die voor dit werk worden ingezet stabiel en gezond zijn. Veiligheid gaat boven alles. De paarden zijn opgegroeid in ‘het wild’ ofwel middenin de natuur in een grote kudde. Als vanaf hun prilste jeugd zijn ze opgevoed door hun moeder en de kudde zelf en niet door mensen. Dat maakt dat ze de paardentaal door en door kennen. Anders dan manegepaarden of paarden die door mensen zijn opgevoed. Juist door ze als veulen (minstens een jaar) met hun moeder en de kudde alleen te laten, groeien ze op tot stabiele en gezonde paarden. De leeftijdsverwachting ligt daardoor vele malen hoger dan in Nederland, namelijk tussen de 35 en 45 jaar. Paarden die door mensen zijn opgevoed vertonen vaak angstig gedrag vanwege een (mensen) taal die ze niet begrijpen en ook nooit zullen leren. Daardoor begrijpen zij soms/vaak niet wat er wordt bedoeld en kunnen onrustig of onbetrouwbaar worden in hun gedrag.

Theater

 
 

LOVE CHILD foundation wil graag ondersteunend zijn aan de processen van kinderen en jongeren die op zoek zijn naar hun plek in het leven. Middels theater en creatieve uitingsvormen is het mogelijk om weer contact te maken met de innerlijke impuls en eigenheid die jeugdigen zo eigen is.

 

Theater is de meest voor de hand liggende vorm als je het (dagelijks) leven wilt nabootsen. In de processen die zich afspelen rond de personages vind je altijd een deel van jezelf terug wat meestal iets is waar je tegenaan loopt in je dagelijks leven. Samen theater spelen is ontdekken wat jijzelf, maar ook je personage, hiermee doet en misschien wel leren hoe je het anders kunt benaderen. Hoe de tegenspelers op je reageren (vanuit hun personage, maar ook vanuit hun eigen onvermogen, blokkades of kwaliteiten), leert je veel over jezelf en je interactie met de wereld en mensen om je heen.
Dit zijn spannende en ook leuke processen waar het spel altijd het uitgangspunt blijft en daardoor veilig. Het is in geen geval een therapeutische sessie.

Om dit met kinderen en jongeren te doen vraagt een luchtige insteek, maar tegelijk ontmoet je juist bij hen een overvloed aan passie, enthousiasme èn bereidheid die zo eigen is aan die kinderlijke onbevangenheid.
En dan het plezier en de passie waarmee samen theater wordt gespeeld, onderzocht en gebracht wordt. Het applaus als alles is gegeven en gedaan. Die voldoening, die overgave, die bevrijding, die vriendschap, die samenwerking en dat vertrouwen ...


Daarom theater!

De paarden, die uit een stabiele kudde komen, kennen hun taal en hoeven zich nooit te conformeren aan mensentaal. Daardoor zijn het rustige en betrouwbare paarden die zeer veilig zijn om mee te werken. Ze hebben in de jaren dat zij nu ingezet worden voor dit werk nog nooit enig schadelijk gedrag vertoond. Daarbij worden ze gekend in hun gedrag en zal altijd op tijd ingegrepen worden als zichtbaar wordt dat een van hen niet mee wil doen in het begeleidingsproces. Maar ook dat komt nooit voor, zij geven zich met enorm veel liefde en geduld aan het proces. Altijd bereid om in het moment aanwezig te zijn, dienstbaar aan de cliënt. Dat is de reden dat deze paarden met vertrouwen ingezet worden voor de Equine Guidance in het samenzijn met kinderen en jongeren. Tijdens contact met de paarden zal er 1 op 1 begeleiding zijn voor elk kind.

 

Philos, Amando, Kaya en Gaelle

Onze paarden zijn drie ruinen (Philos, Amando en Kaya) van rond de 18 jaar en een merrie (Gaëlle) van 15 die inmiddels een veulen (Bailadora) heeft gekregen (in april 2017). Zij zal dus een jaar lang niet ingezet worden voor de guidance omdat zij de tijd en ruimte krijgt alleen met haar veulen in de kudde te zijn.

Leven met de natuur is wat we dagelijks doen tijdens de weken bij BAILADORA Equestrian Retreats Farm , omdat we het grootste gedeelte van de dag buiten zijn en in een omgeving die uitnodigt tot ontdekken. We zijn met de paarden en leren hun natuurlijke gewoontes en kracht kennen, we wandelen over de Compostela route met prachtige uitzichten op de Pyreneeën, we struinen door de velden met hun bloemen, bomen, planten en bijzondere (kleine) dieren. We ontkomen niet aan het kikkerconcert in de zomeravonduren en de zoete bijval van de krekels. We bewonderen de Melkweg en kijken naar de sterren en leren in de loop van de week hun bijzondere verhalen.

Verbondenheid

Zo weer in verbondenheid leven met de natuur maakt je eigen natuur wakker en geeft nieuwe energie. In de hectiek van de stad, het dagelijks leven en soms moeilijke tijden van ziekenhuisbezoek en herstel, is contact met de natuur ver weg. Terwijl ieder mens en zeker een kind zijn eigen natuur nooit kan verloochenen en zich altijd herkent in wat het leven in de natuur te bieden heeft aan schoonheid, verwondering, kracht, ondersteuning en rust. Of het nou om de planten, de bomen, het water van het meer, de kracht van de zon, de wind, een heftige onweersbui of de dieren, de ritmes van het seizoen en de dag en de nacht gaat, altijd keert een gevoel van vreugde terug, en rust, als we weer met de natuur gaan leven.

Daarom is de natuur zo’n belangrijk onderdeel van ons programma… en ons leven.

Natuur

en|of

kookervaring

met medische

opleiding

Call us:

0031 6 23 808 696

Find us: 

The Netherlands: LOVE CHILD foundation, Barneveld

© 2018 by LOVE CHILD  and 

Golden Opportunities