DONATIES

DONATE

Children's Delight

Voor onze week, waar we chronische en langdurig zieke jongeren een vakantieweek aanbieden, kunnen we uw steun goed gebruiken. We stellen zelf de plek ter beschikking en onze kunde, inzet en tijd, maar er zijn nog een heleboel kosten die we niet zelf kunnen opbrengen.

Denk aan voeding, vervoer, medische kosten, spelmateriaal, veiligheidsmaatregelen etc.

WE ZIJN BLIJ MET MENSEN DIE WILLEN SPONSOREN OM DE BIJKOMENDE KOSTEN TE DEKKEN.


Dat kan in gelden, maar ook in diensten of goederen. Alles wat er maar nodig is om deze jongeren een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Elk bedrag aan donatie is van harte welkom en zal in liefde besteed worden voor deze jongeren om hen een onvergetelijke vakantieweek te geven.

 

U kunt uw donatie overmaken aan:

LOVE CHILD foundation. 

NL83 TRIO 033 860 68 23

t.a.v. Stichting LOVE CHILD foundation

Onder vermelding van:

Donatie CHILDREN'S DELIGHT

VAKANTIEWEEK 

 

Wilt u eerst overleggen,

neem dan contact met ons op:

judith@lovechild.foundation

of bel: 0031 6 23 808 596

 

Na de week zal een verslag worden gemaakt

van de week en de uitgaven.

LOVE CHILD foundation zet zich in voor getraumatiseerde en zieke jeugdigen in de leeftijd van 4-21 jaar om hen middels het werken met paarden en andere dieren, theater en de natuur een bijzondere vakantie te geven of bij hen op bezoek te gaan als zij niet meer op reis kunnen door bijvoorbeeld een ernstige ziekte. 

Onze ervaring is dat we bij kinderen en jongeren die in contact worden gebracht met dieren en de natuur, maar ook theater als verwerkingsspel, een zaadje kunnen planten dat hun leven een andere wending kan geven. Al is het maar weer de moed en het vertrouwen vinden om in zichzelf te blijven geloven en hun dromen te leven, ook als dat leven kort is of de mogelijkheden beperkt. Juist dan is levenskwaliteit van het grootste belang.

Je kunt ons helpen dit voor hen te doen door ons, onder andere, financieel te ondersteunen. Doe je mee? Vul dan onderstaand formulier voor ons in. 

Lees meer onder 'GET INVOLVED' als je daadwerkelijk actie wilt ondernemen.

en|of

kookervaring

met medische

opleiding

Call us:

0031 6 23 808 696

Find us: 

The Netherlands: LOVE CHILD foundation, Barneveld

© 2018 by LOVE CHILD  and 

Golden Opportunities